Take a fresh look at your lifestyle.
npa 9 suchana

CTEVT द्धारा सम्बद्धन प्राप्त ३ महिने कोर्षमा भर्ना खुल्यो

gadhimai nagar palika ko suchana
suchana gadhimai

CTEVT द्धारा सम्बद्धन प्राप्त ३ महिने कोर्षमा भर्ना खुल्यो ।
१) ३ महिने (डेन्टल चेयर साइड असिसटेन्ट)
२ ३ महिने (डेन्टल लैव मैक्निक्स)
फारम भर्ने अन्तिम मिति ः — भदौ ३१ गते सम्म ।
सम्पर्क स्थान ः—अहिस होस्पिटल कबिर चौक बाट पुर्व गौर ।
डाक्टर ब्रज किशोर साह ( डेन्टल सर्जन )
सम्पर्क मो न. ९८४३७१०२३३, ९८०८५०४६०९ ,९८०४२१०२५३
विद्यार्थीहरुलाई फारम निशुल्क

यमुनामाई गाउँ पालिकाको सुचना
Leave A Reply

Your email address will not be published.