Take a fresh look at your lifestyle.
npa 9 suchana

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका आज जिल्लाकै पहिलो पूर्ण खोप नगरपालिका घोषित ।

gadhimai nagar palika ko suchana
suchana gadhimai

 

यमुनामाई गाउँ पालिकाको सुचना

ओम प्रकाश यादव, रौतहट ,जेठ १८

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका आज जिल्लाकै पहिलो पूर्ण खोप नगरपालिका घोषित भएका छन । देवाही बजारमा आज आयोजित एक भव्य समारोहका विच देवाही गोनाही नगरपालिकालाई रौतहटकै पहिलो पूर्ण खोप नगरपालिका घोष्णा गरिएको छ । १६ वटा नगरपालिका रहेको रौतहटमा देवाही गोनाही नगरपालिका आज पहिलो पूर्ण खोप नगरपालिका घोषित भएका छन ।

यमुनामाई गाउँ पालिकाको सुचना
Leave A Reply

Your email address will not be published.