Take a fresh look at your lifestyle.
npa 9 suchana

मिठुअवा वडामा ७७ लाखको विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न

gadhimai nagar palika ko suchana
suchana gadhimai

 

यमुनामाई गाउँ पालिकाको सुचना

, रौतहट २६ भदौ ।

माधव नारायण नगरपालिकाको मिठुअवा वडामा ७७ लाखको विभिन्न निर्माण कार्य भएको छ । १० लाखको गहु मसुरीको विउ वितरण ,१९ लाख को मन्दिर देखि झझ नदी सम्मको पिसिसी ढलान ,१९ लाखको राम बहादुरको घर देखि ब्रहमस्थान हुदै पाकड टोल सम्म पिसिसस् ढलान , ६ लाख को पुनित हजारीको घर देखि ठगा साहको घ। सम्म पिसिसी ढलान , ५ लाखको कटहरिया टोलमा पिसिसी ढलान , ३ लाखको प्रावि. स्कुल देखि सखुअवा जाने बाटो सडक विस्तार , १ लाखको फर्निचर विद्यालयमा वितरण , १ लाखको सुसील झाको घर देखि पनी लाल को घर सम्म माटो तथा ग्रेभल पुरी सडक विस्तार कार्य , ५० हजारको बोका पालन , १० लाखको विविध खर्च , १ लाख ५० हजारको अपाग कार्यक्रम , ५० हजार विधुत पोल तार जडान , ५ लाखको डिपीयार मिठुअवा नहर देखि माधोपुर ट्रान्सफरमर सम्म ,मिठुअवा देखि सिमाना सम्म १० गरी ७७ लाखको विकास निर्माण कार्य भएको वडा अध्यक्ष जमिल अख्तिर मन्सुरीले बताएका छन ।

यमुनामाई गाउँ पालिकाको सुचना
Leave A Reply

Your email address will not be published.